Per això cal regir-se pel comú. La llei essent, però, comuna, la majoria viu com posseint pensament propi.

Gabi Andreu