Per als qui en mateixos rius es fiquen, aigües altres i altres corren. Però també les ànimes, s’exhalen de l’humit.

Pau García