Els qui no han comprès, havent escoltat, a sords s’assemblen. La dita els retrata: «essent-hi, no hi són».

MAR MARTÍN

Mar Martín