Els qui no han comprès, havent escoltat, a sords s’assemblen. La dita els retrata: “essent-hi, no hi són”.

Núria Lin

Núria Lin