Aquesta llei essent-hi cada cop no havent comprès queden els homes, tant abans d’escoltar com havent escoltat de bon principi; perquè, esdevenint-se tot segons aquesta llei, fa l’efecte que no han sentit res, havent sentit paraules i obres com les que jo explico, separant cada cosa segons ésser i ensenyament com és. Però als altres homes els passa inadvertit tot el que fan desperts, de la mateixa manera que obliden tot el que fan mentre dormen.

roger-manya

Roger Manyà